Key-Visual Automechanika Ho Chi Minh City 2019
Logo Automechanika, Thành phố Hồ Chí Minh 2019

German Pavilion at
Automechanika Ho Chi Minh City 2019

What is German Pavilion?

28 tháng 2 – 2 tháng 3 năm 2019 – Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Đây là hội chợ thương mại khu vực hàng đầu cho Ngành Dịch vụ Ô tô tại Việt Nam, hướng tới đối tượng khách tham quan thương mại từ Việt Nam.

With german-pavilion.com you can easily:

Find products and services "made in Germany" at this trade show.

Get in contact with German companies at this trade fair.

Plan your visit at the German Pavilion.